OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W MYSŁAKOWICACH

Spółka T4B EKOTECHNOLOGIE przymierza się do remontu istniejącego reaktora biologicznego i dokończenia budowy budynku osadu w oczyszczalni ścieków w Mysłakowicach.  

W ramach I etapu zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja i Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Mysłakowicach”, spółka T4B Ekotechnologie wybudowała nowy reaktor biologiczny, a także nowy ciąg technologiczny. – Modernizacji poddano również budynki pras i krat. Wymieniono urządzenia technologiczne na nowe, a także wyremontowano obydwa obiekty. Wymieniono w nich m.in. płytki podłogowe na gresowe, o bardzo dużym czynniku antypoślizgowości i poddano naprawie powłoki tynkarskie. – wymienia Aleksandra Tusk z Wsparcia Realizacji T4B Ekotechnologie.

Kolejnym krokiem w realizacji inwestycji Karkonoskiego Systememu Wodociągów i Kanalizacji, będzie remont istniejącego reaktora biologicznego, a także dokończenia budowy budynku osadu. – Zastosowana technologia pozwoli na znacznie obniżenie kosztów, jakie obecnie ponosi inwestor w związku z wywozem osadu z oczyszczalni ścieków. Po modernizacji nasz Zamawiający uzyska osad, który będzie polepszaczem gleby, nadającym się do sprzedaży. – tłumaczy Aleksandra Tusk.

Obecna infrastruktura oczyszczalni w Mysłakowicach nie jest w stanie przerobić trafiających do niej nieczystości z Karpacza oraz gmin: Mysłakowice, Kowary i Podgórzyn. Zwiększenie możliwości oczyszczania ścieków ze związków biogennych, takich jak azot czy fosfor, pozwoli uchronić rzekę Łomnica przed zanieczyszczeniami.

Do góry