OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W BODZENTYNIE

Na terenie oczyszczalni w Bodzentynie T4B EKOTECHNOLOGIE zakończyła instalacje elektryczne wraz z dostawą szafy elektrycznej oraz sterownikowej do budynku pompowni osadu recyrkulowanego i nadmiernego oraz wody technologicznej.

Trwa rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bodzentynie w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn”. Z końcem 2019 roku na budowę został dostarczony oraz uruchomiony agregat prądotwórczy wraz z rozdzielnicą główną oraz baterią kondensatorów. Do sieci wpięta została również stacja transformatorowa SN 15/0,4kV z transformatorem o mocy do 630 kVA.

Na chwilę obecną zostały zakończone instalacje elektryczne wraz z dostawą szafy elektrycznej oraz sterownikowej do budynku pompowni osadu recyrkulowanego i nadmiernego oraz wody technologicznej. Rozpoczęliśmy już prace związane z systemem wizualizacji i sterowania technologią SCADA.

W najbliższym  czasie rozpoczynamy prace związane z kanalizacją teletechniczną na terenie oczyszczalni ścieków.

 

Do góry