REALIZACJA:

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW MYSŁAKOWICE – ETAP I

KATEGORIA: Inżynieria środowiska
STATUS: W trakcie realizacji

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mysłakowicach.

FORMA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

LOKALIZACJA: Mysłakowice

ZAMAWIAJĄCY i UŻYTKOWNIK KOŃCOWY: Karkonoski Systemem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o

WYKONAWCA : T4B Ekotechnologie Sp. z o.o.

ROLA ZLECENIA: W dniu 11 kwietnia 2018 roku spółka T4B Ekotechnologie podpisała umowę z Karkonoskim Systemem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., której przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie prac budowalnych w ramach etapu I i II polegających na modernizacji i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Mysłakowicach. Obiekt obsługuje Karpacz oraz gminy Mysłakowice i Podgórzyn. W obecnym stanie infrastrukturalnym nie jest wydolny przerobić ilości ścieków, które do niego trafiają. W konsekwencji zanieczyszczana jest rzeka Łomnica.

 

Termin zakończenia prac: III połowa 2020 r.

Wartość kontraktu: ponad 18, 3 mln PLN netto.

 

Zadanie jest współfinansowane z pożyczki NFOŚIGW w ramach programu pomocowego : Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach. Część 1. Gospodarka ściekowa w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

Zobacz również:
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW – ŁÓDŹ Więcej
Do góry