REALIZACJA:

DOSTARCZYMY NOWOCZESNE TECHNOLOGIE ZAGOSPODAROWANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH DLA MRĄGOWSKICH WODOCIĄGÓW

KATEGORIA: Inżynieria środowiska
STATUS: W trakcie realizacji

9 listopada br. podpisaliśmy umowę z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mrągowie na budowę instalacji przeznaczonych do tlenowego kompostowania osadów ściekowych.

Mrągowskie wodociągi w obecnej formie funkcjonują od 1996 roku, świadcząc usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków na terenie Miasta Mrągowo.

Zamówienie dofinansowane jest z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.”

 

 

Zobacz również:
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW – ŁÓDŹ Więcej
Do góry