IMPLEMENTATION

CONSTRUCTION OF SANITARY SEWAGE AND A NEW URBAN WASTE WATER TREATMENT PLANT IN WOJCIESZÓW

CATEGORY: Inżynieria środowiska
STATUS: W trakcie realizacji

CONTRACT NAME: Completion of the construction of the sewage system in Wojcieszów with the construction of a waste water treatment plant and sanitary sewage Stage VB.

ORDERING PARTY: Commune of Wojcieszów
CONTRACTOR: KONSORCJUM: COM-D Sp. z o.o., T4B EKOTECHNOLOGIE Sp. z o.o.
CONTRACT DATE: 02 June 2021
COMPLETION OF WORKS:  31 August 2022
CONTRACT VALUE: 17.8 mln PLN gross

The subject of the contract consists of the construction of: sanitary sewage, a new urban waste water treatment plant with a discharge (Qdśr) of 800 m3/d and the necessary infrastructure to improve the organisation of the water and sewage management in the Commune of Wojcieszów.

THE SCOPE OF WORKS includes, but is not limited to:
– delivery and installation of a technological line in the plant;
– technological facility with amenities;
– construction of the main pumping station;
– development of the surrounding area.

Ultimately, the treatment plant will treat wastes from the whole town of Wojcieszów, i.e. population equivalent of 5,000. The projected facility, with the subsidy from EU funds, will replace the present facility and will work using the technology of immersed, aerated deposit with activated sludge.

– dostawę  i montaż instalacji technologicznej oczyszczalni
– budynek techniczno-socjalny,
– budowę przepompowni głównej,
– zagospodarowanie terenu.

Docelowo oczyszczalnia odbierać będzie ścieki z całej miejscowości Wojcieszów, tj. dla 5000 RLM. Dofinansowana ze środków unijnych inwestycja zastąpi dotychczas funkcjonujący obiekt i będzie pracować w technologii złoża zanurzonego, napowietrzanego, wspomaganego osadem czynnym.

Related Articles
WASTEWATER TREATMENT PLANT – WARKA COMMUNE More
Do góry