Kariera


KIEROWNIK ROBÓT KONSTRUKCYJNYCH

Oferujemy:
• Stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę);
• Niezbędne narzędzia pracy: samochód służbowy, telefon, laptop;
• Pakiet opieki medycznej;
• Ubezpieczenie na życie;
• Pakiet Multisport;
• Współpracę z wykwalifikowanym zespołem w miłej atmosferze.

Wymagania:
• Wykształcenie wyższe techniczne;
• Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń – warunek bezwzględny;
• Doświadczenie na stanowisku kierownika budowy przy realizacji co najmniej jednej oczyszczalni ścieków;
• Min. 5 – letnie doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania budową lub robotami budowlanymi;
• Doświadczenie zawodowe w branży inżynierii środowiska;
• Praktyczna znajomość obowiązujących w branży przepisów prawa;
• Umiejętność czytania dokumentacji technicznej;
• Umiejętność skutecznego organizowania i kierowania robotami w oparciu o założenia kontraktu, harmonogramu oraz założeń budżetowych;
• Samodzielność, dokładność i odpowiedzialność za wykonanie powierzonych zadań;
• Dobra znajomość Excel, AutoCad;
• Prawo jazdy kat. B;
• Komunikatywny język angielski;

Twoja rola:
• Pełnienie funkcji Kierownika budowy w ramach prowadzonego projektu;
• Nadzór nad realizacją prac zgodnie z obowiązującym prawem, wymaganiami kontraktu i dokumentacją techniczną;
• Stała weryfikacja postępu prac i ich zgodności z harmonogramem i budżetem;
• Nadzór, koordynacja i rozliczanie podwykonawców;
• Prowadzenie negocjacji z potencjalnymi podwykonawcami;
• Prawidłowe prowadzenie dokumentacji budowy;
•  Wycena prac budowlanych, prowadzenie rozliczeń;
• Współpraca z przedstawicielami Inwestora;
 Organizowanie i uczestnictwo w naradach koordynacyjnych;
• Odpowiedzialność za sprawy administracyjne i formalne, w tym kontakty z odpowiednimi urzędami;
• Sporządzenie dokumentacji powykonawczej i odbiorowej.

Aplikuj

Do góry