Partnerzy

THOENI Environmental Energy Engineering

Od 1991 r. Thöni Environmental Energy Engineering rozwija systemy do wytwarzania bioenergii z odpadów organicznych. Firma dostarcza kompletne instalacje do produkcji biogazu i bioenergii elektrycznej w procesach beztlenowych przetwarzania odpadów o wysokiej zawartości części stałych lub w procesie mokrej fermentacji beztlenowej. Indywidualne rozwiązania umożliwiają optymalne wykorzystanie energii z odpadów.

PROFIKOMP

Lider na rynku w dziedzinie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. ProfiKomp® specjalizuje się w utylizacji odpadów biodegradowalnych z zastosowaniem technologii tlenowych, takich jak kompostowanie, stabilizacja mechaniczno-biologiczna i suszenie. Znajduje się w pierwszej piątce światowych dystrybutorów technologii membranowej GORE. Posiada ponad 20 lat doświadczenia w branży i ponad 60 instalacji, także w Polsce.

WEHRLE

Niekwestionowany lider w zakresie technologii przetwarzania odcieków pochodzących ze składowisk, kompostowni, instalacji fermentacji jak i przemysłu.

BIANNA

Ekspert w technologii sortowania.

HUNING

Silni partnerzy w zakresie technologii ochrony środowiska – biogazu, którzy oferują m.in.: szczelne zbiorniki buforowe na odpady organiczne. 

REDWAVE

Jeden z liderów rynku europejskiego w zakresie separacji optycznej. Najbardziej czułe urządzenia na rynku. Najtańsze koszty eksploatacyjne. Kilkadziesiąt wdrożeń w Polsce.

Do góry