REALIZACJA:

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE ZAGOSPODAROWANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH DLA MRĄGOWSKICH WODOCIĄGÓW

KATEGORIA: Inżynieria środowiska
STATUS: Zrealizowane

Zamawiający: Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mrągowie
Przedmiot zamówienia: Budowa instalacji przeznaczona do tlenowego kompostowania osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi koło Mrągowa.
Zakres prac: dokumentacja projektowa z uzyskaniem pozwolenia na budowę, budowa instalacji do tlenowego kompostowania osadów ściekowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, dostawa urządzeń i sprzętu.
Zamówienie dofinansowane zostało z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.”

Technologia: ProfiKomp Environmental Technologies INC

Wartość kontraktu: 7 mln PLN brutto

Termin realizacji: 11.2018-10.2020

Zobacz również:
MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW MOCZYDŁÓW Więcej
Do góry