REALIZACJA:

MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GOLENIOWIE

KATEGORIA: Inżynieria środowiska
STATUS: Zrealizowane

Zamawiający: Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Data podpisania umowy: 12 września 2018 r.
Data zakończenia kontraktu:  11 maja 2021 r.

Przedmiot zamówienia: Przebudowa kompostowni osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Goleniowie

Zakres prac: Budowa 6 bioreaktorów do biologicznego przetwarzania osadów ściekowych w procesie kompostowania Gore® Cover wraz z zagospodarowaniem terenu i budową wiaty w konstrukcji stalowej o powierzchni powyżej 3 tys. m2.

Wartość kontraktu: 12 mln PLN brutto

 

Zobacz również:
NOWOCZESNE TECHNOLOGIE ZAGOSPODAROWANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH DLA MRĄGOWSKICH WODOCIĄGÓW Więcej
Do góry