REALIZACJA:

UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W AGLOMERACJI BODZENTYN

KATEGORIA: Inżynieria środowiska
STATUS: W trakcie realizacji

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn.

LOKALIZACJA: Bodzentyn

ZAMAWIAJĄCY I UŻYTKOWNIK KOŃCOWY: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o. 

WYKONAWCA: T4B Ekotechnologie Sp. z o.o.

ROLA ZLECENIA: W dniu 21 maja 2018r., spółka T4B Ekotechnologie zawarła umowę z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o. z siedzibą w Bodzentynie 26-010, ul. Kielecka 83.

Przedmiot zamówienia w systemie „zaprojektuj i wybuduj” polega na opracowaniu dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonaniu robót budowlanych obejmujących rozbudowę i modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków w Bodzentynie w ramach Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn.”

W tym roku mija 25 lat od wybudowania oczyszczalni ścieków w Bodzentynie. Wymaga ona przebudowy. W ramach prac zostanie rozbudowana i gruntownie zmodernizowana. Działania modernizacyjne pozwolą przystosować obiekt do standardów i norm europejskich. Umożliwią także przyjęcie większej ilości ścieków z terenów, które będą sukcesywnie przyłączane w ramach realizacji całego projektu.
 

Wartość zamówienia : ponad 25,5 mln brutto

Termin realizacji: czerwiec 2021 r.

 

 

 

Film z podpisania umowy:

http://www.tvswietokrzyska.pl/wiadomosci/powiat-kielecki/item/27074-umowa-z-wykonawca-podpisana-rusza-modernizacja-oczyszczalni-sciekow.html

Zobacz również:
BUDOWA INSTALACJI PODCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW W SOSNOWCU Więcej
Do góry