REPREZENTUJEMY WEHRLE W POLSCE

Spółka T4B EKOTECHNOLOGIE jest wyłącznym przedstawicielem na rynku polskim firmy WEHRLE, światowego lidera w zakresie zagospodarowania odcieków komunalnych i przemysłowych.

W połowie lutego T4B EKOTECHNOLOGIE i niemiecka firma WEHRLE, podpisały ramową umowę partnerską rozszerzającą zakres działań na rynku polskim.– Zawarte porozumienie to potwierdzenie i przypieczetowanie dotychczasowej dobrej współpracy. To też dodatkowa gwarancja sprawnego i profesjonalnego serwisu instalacji WEHRLE w zakładach gospodarki odpadami dla naszych klientów”. – mówi Rafał Cegiełkowski, członek zarządu T4B EKOTECHNOLOGIE.

W technologii WEHRLE funkcjonują obecnie już trzy podczyszczalnie: ZUOK „STARY LAS”, MASTER Tychy, RIPOK Eko Dolina. Kolejna instalacja w Sosnowcu, największa w Polsce (240 m3/d przepustowości), jest w fazie realizacji.
Więcej inforacji o naszym kontrakcie znajduje się pod poniższym linkiem:
http://t4b-ekotechnologie.pl/2020/01/podczyszczalniawsosnowcu/

Do góry