NOWY KONTRAKT W KOSOWIE LACKIM

Spółka T4B EKOTECHNOLOGIE wybuduje oczyszczalnię ścieków w Kosowie Lackim. Zakres świeżo podpisanej umowy obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz budowę nowego obiektu w technologii SBR.

31 sierpnia Jan Słomiak,  Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki podpisał umowę z Rafałem Cegiełkowskim, Prezesem spółki T4B Ekotechnologie na budowę nowej oczyszczalni ścieków w Kosowie Lackim z zagospodarowaniem terenu. Zakres zamówienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz budowę nowego obiektu w technologii SBR.

Realizacja kontraktu wartego prawie 14 mln zł brutto  potrwa do końca listopada 2022 roku.

Spółka T4B EKOTECHNOLOGIE wyłoniona została w drodze przetargu nieograniczonego. Zadanie realizowane będzie na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, który uwzględnia najnowsze rozwiązania technologiczne i optymalne dopasowanie mocy urządzeń do potrzeb i warunków w aglomeracji.

Do góry