REALIZACJA:

STACJA OCZYSZCZANIA BIOGAZU TYCHY-URBANOWICE

KATEGORIA: Inżynieria środowiska
STATUS: Zrealizowane

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Budowa Stacji Oczyszczania Biogazu na terenie Oczyszczalni Ścieków Tychy – Urbanowice.

LOKALIZACJA: Tychy

ZAMAWIAJĄCY: Regionalne Centrum Gospodarki Wodno–Ściekowej S.A.

KONSORCJUM: T4B Ekotechnologie Sp. z o.o., T4B Sp. z o.o.

UŻYTKOWNIK:  Oczyszczalnia Ścieków Tychy – Urbanowice, Park Wodny Tychy.

ROLA ZLECENIA:  Rolą zadania postawionego przed konsorcjum była budowa Stacji Oczyszczania Biogazu, która umożliwia najefektywniejsze wykorzystanie tego paliwa. W planie znalazła się technologia przesyłu oczyszczonego biogazu do obiektu Parku Wodnego Tychy w celu wykorzystania go jako źródła energii. Wdrożona technologia pozwoliła na znaczną redukcję dwutlenku węgla z produkowanego biogazu oraz zwiększenie zawartości metanu z 45 proc. do około 70 proc.

Więcej:

https://t4b-ekotechnologie.pl/wp-content/uploads/2021/03/Technologiczny-aquapark.pdf

https://t4b-ekotechnologie.pl/2020/02/rozmowa_ze_zbigniewem_gieleciakiem_prezesem-rcgw/

Konsorcjum wykonało prace budowlane oraz dostawę, instalację i rozruch głównych urządzeń technologicznych.

ZAKRES PRAC i UŻYTE TECHNOLOGIE:

  • roboty budowlane
  • instalacje elektryczne
  • instalacje sanitarne
  • instalacje wentylacji
  • sprężarki łopatkowe
  • absorbery dwutlenku węgla
  • desorbery dwutlenku węgla
  • skrubery
Zobacz również:
MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW MOCZYDŁÓW Więcej
Do góry